دمو رایگان

برای آشنایی با محیط پلتفرم ما و تجربه محیط برگزاری رویدادها و کار با ابزار موجود در پلتفرم می توانید به صورت رایگان دمو دریافت نمایید. در نظر داشته باشید در حالت دمو امکان استفاده از تمام ابزار برای شما فراهم می باشد در این راستا شما قادر خواهید بود هر دو محیط مربوط به ارائه دهنده و مشارکت کننده را تجربه کنید و یک کلاس، کنفرانس و یا یک جلسه 5 نفره مجازی را برگزار نمایید.

شیراز وبینار

سامانه مدیریت و برگزاری کلاس های آنلاین

خدمات

ارتباط با ما

خبرنامه